Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών για το Διαγωνισμό «Παρακολούθηση Ειδών και Τύπων Οικοτόπων»