Γνωμοδότηση για τη διάνοιξη δασικών δρόμων Γ΄ κατηγορίας στο διακατεχόμενο δάσος “Πλακωτό” Τ.Κ. Φραντζή Δήμου Λαμίας Περιφέρειας Δασαρχείου Λαμίας