Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) για την Κτηνοτροφική εγκατάσταση εκτροφής 499 αιγοπροβάτων ιδιοκτησίας Κοντογεώργου Γεωργίου του Ιωάννη στη θέση «Στάχτες» της Τ.Κ. Μεγάλης Βρύσης του Δήμου Λαμιέων