Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) για την Πτηνοτροφική εγκατάσταση εκτροφής 3.000 νεοσσών ορνίθων της Ευαγγελίας Καλοβελώνη του Χρήστου στη θέση «Αλώνια-Βάνα» της Τ.Κ. Ζηλευτού του Δήμου Λαμιέων