Γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Έκθεσης σχετικά με το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε. ΜΩΛΟΥ, ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΩΛΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 (Α΄ ΦΑΣΗ)»