Δελτίο Τύπου για Χρηματοδότηση του Φορέα Διαχείρισης από το Πράσινο Ταμείο για το 2013

18/11/2013

Το Πράσινο Ταμείο, στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2013», ενέκρινε και πρόκειται να χρηματοδοτήσει την υλοποίηση έργων συνολικού αρχικού προϋπολογισμού 37.000,00 €, για τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης. Πιο συγκεκριμένα, τα έργα τα οποία είτε έχουν ήδη υλοποιηθεί, είτε ολοκληρώνονται και πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από το Πράσινο Ταμείο είναι τα εξής:

1. Συντήρηση κτιρίων του Φ.Δ.Ε.Δ.Ο.
2. Σήμανση δύο υφιστάμενων μονοπατιών στο όρος Οίτη.
3. Προκαταρκτική διερεύνηση του πληθυσμού του ζαρκαδιού στο όρος Οίτη.
4. Προκαταρκτική διερεύνηση των μακρομυκήτων (μανιτάρια) στο όρος Οίτη.
5. Διερεύνηση της δυνατότητας και διαδικασιών πιστοποίησης τοπικών προϊόντων και χορήγησης σήματος ποιότητας από τον Φορέα Διαχείρισης.
6. Διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας Βοτανικού Κήπου για το όρος Οίτη.
7. Μουσειολογική μελέτη για το Κέντρο Ενημέρωσης στην Παύλιανη.
8. Μετακινήσεις εσωτερικού του προσωπικού του Φ.Δ.Ε.Δ.Ο. για παρακολούθηση συνεδρίων και σεμιναρίων σχετικά με τις προστατευόμενες περιοχές και τη διαχείρισή τους.
9. Διοργάνωση ημερίδας.