Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Παραγωγή και εγκατάσταση μέσων ερμηνείας περιβάλλοντος στο Κέντρο Ενημέρωσης Παύλιανης»