Παρακολούθηση Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου από το Προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης στην Κερκίνη

11/12/2013

Προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης παρακολούθησε το 2ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε από το Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2013 έως την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2013 στη λίμνη Κερκίνη σε θέματα επιστημονικής παρακολούθησης (monitoring) ειδών πανίδας και τύπων οικοτόπων, για τις ανάγκες των Φορέων Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών. Το σεμινάριο αποτέλεσε μια πρωτοβουλία των Προέδρων των Φορέων Διαχείρισης και υποστηρίχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων (ΕΥΣΠΕΔ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, ενώ συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) μέσω του Ε.Π. Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη.

Συγκεκριμένα, το σεμινάριο αυτό είχε σαν στόχο την κατάρτιση του προσωπικού των Φορέων, τόσο θεωρητικά όσο και στην πράξη στο πεδίο, πάνω σε θέματα που έχουν να κάνουν με την αναγνώριση-καταγραφή και παρακολούθηση ειδών πανίδας (ορνιθοπανίδας, θηλαστικών, ιχθυοπανίδας γλυκών νερών), ειδών χλωρίδας και τύπων χερσαίων οικοτόπων, έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν τα πιο πάνω με κοινές πρακτικές και μεθόδους στην περιοχή ευθύνης τους. Άλλωστε η σύνταξη Εκθέσεων (Αναφορών), ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σχετικά με την κατάσταση διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων, αποτελεί υποχρέωση της χώρας μας σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

Το σεμινάριο διεξήχθη στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Λίμνης Κερκίνης, που περιλαμβάνει στα όρια του, εκτός των ορεινών όγκων Κρουσσίων και Μπέλλες, το διεθνούς σημασίας υγροτοπικό σύστημα της ομώνυμης λίμνης (Ramsar, 1971). Πρόκειται για τεχνητή λίμνη, η οποία σχηματίσθηκε πάνω σε ένα οικολογικά σημαντικό βαλτότοπο του ρου του ποταμού Στρυμόνα, όπου οι προτεραιότητες της εποχής (δεκαετία ’30), επέβαλαν τη δημιουργία της για την αντιμετώπιση προβλημάτων (ελονοσία, εκβιομηχάνιση της γεωργίας, αντιπλημμυρική προστασία). Πλέον αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς υγροτόπους, τόσο σε ελληνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, και για την προστασία και διαχείρισή του έχει ιδρυθεί από το 2002 ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης. 

 
Σεμινάριο στην Κερκίνη 1
Σεμινάριο στην Κερκίνη 2
Σεμινάριο στην Κερκίνη 3
Σεμινάριο στην Κερκίνη 4
Σεμινάριο στην Κερκίνη 5
Σεμινάριο στην Κερκίνη 6
Σεμινάριο στην Κερκίνη 7