Περίληψη Προκήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την Παρακολούθηση Ειδών και Τύπων Οικοτόπων