Προγράμματα χρηματοδότησης

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο από Ευρωπαϊκούς κοινοτικούς πόρους (Γ’ ΚΠΣ, ΕΣΠΑ) καθώς και από ελληνικούς πόρους (Πράσινο Ταμείο).

 

Τεχνικό Δελτίο Ε.Π.ΠΕΡ.

 

Τεχνικό Δελτίο Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΗΠΕΙΡΟΣ»

 

Τεχνικό Δελτίο Πράσινου Ταμείου (2011)

 

Τεχνικό Δελτίο Πράσινου Ταμείου (2012)

 

Τεχνικό Δελτίο Πράσινου Ταμείου (2013)

 

Τεχνικό Δελτίο Πράσινου Ταμείου (2014-2015)