Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου για την Υπηρεσία "Αντιμετώπιση της σύγκρουσης εκτατικής κτηνοτροφίας με το λύκο στο όρος Οίτη"