Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών για τη Διοργάνωση Ημερίδας