Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Διοργάνωσης Δύο Διημερίδων