Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Ψηφιακών Φωτογραφικών Διατάξεων