Συμμετοχή του Φ.Δ.Ε.Δ.Ο. στη Διεπιστημονική Διημερίδα της ΙΔ΄ ΕΠΚΑ & του Τμ/τος Γεωλογίας του Α.Π.Θ

31/03/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης (Φ.Δ.Ε.Δ.Ο.) συμμετείχε με παρουσίαση-ομιλία στη Διεπιστημονική Διημερίδα που συνδιοργάνωσε στις 29-30 Μαρτίου 2014 η ΙΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων με το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα του Δήμου Λαμιέων. Η Διημερίδα είχε σαν θέμα «Περιβάλλον και Πολιτισμός στη Φθιώτιδα χθες και σήμερα» και στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία, αφού πλήθος κόσμου παρακολούθησε τις σχετικές εισηγήσεις των ομιλητών και των συμμετεχόντων γενικότερα. Βασικοί στόχοι της ήταν: α) να παρουσιαστούν στο κοινό όψεις του περιβάλλοντος της Φθιώτιδας στο πέρασμα του χρόνου, όπως αναδεικνύονται μέσα από τα αποτελέσματα αρχαιολογικών και γεωαρχαιολογικών ερευνών (γεωφυσικές διασκοπήσεις, παλαιογεωγραφικές και μικρομορφολογικές έρευνες, μελέτη αρχαιοβοτανολογικών και ζωοαρχαιολογικών καταλοίπων, απεικονίσεις στην τέχνη, αγροτικές πρακτικές), αλλά και του σημερινού περιβάλλοντος (γεωανάγλυφο, βιοποικιλότητα, αγροτικές πρακτικές, διατροφή) και β) να δοθεί η ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων στους επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων (αρχαιολόγους, ζωοαρχαιολόγους, αρχαιοβοτανολόγους, γεωλόγους, γεωφυσικούς, γεωπόνους, βιολόγους, εκπαιδευτικούς κ.λ.π., που ασχολούνται με την μελέτη του παλαιοπεριβάλλοντος και του περιβάλλοντος της Φθιώτιδας στο πλαίσιο διαφορετικών προγραμμάτων) για την προαγωγή της έρευνας και της μεταξύ τους συνεργασίας. Στα πλαίσια των παραπάνω, το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης ανέπτυξε-παρουσίασε την οικολογική αξία της Οίτης και τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών στη Φθιώτιδα, μέσα από το παράδειγμα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης. Ως εισηγητές συμμετείχαν, επίσης, καταξιωμένοι και νέοι επιστήμονες προερχόμενοι από τις υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α., από Πανεπιστήμια της χώρας και του εξωτερικού, αλλά και εκπρόσωποι φορέων σχετικών με το περιβάλλον, τη διαχείρισή του και την περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Λουτρά Υπάτης, 31-3-2014