11 Δεκεμβρίου: Διεθνής Ημέρα Βουνών «Βουνά - Kλειδί για ένα Βιώσιμο Μέλλον»

11/12/2013

H Διεθνής Ημέρα Βουνών, η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 11 Δεκεμβρίου, είναι μια ευκαιρία «αφύπνισης» του κοινού σχετικά με τη σημασία των βουνών στη ζωή μας και επισήμανσης των ευκαιριών «ανάπτυξης» που μπορούν να προσφέρουν. Τα βουνά είναι ζωτικής σημασίας για τον άνθρωπο. Καλύπτουν πάνω από το ¼ της έκτασης της γης και φιλοξενούν σχεδόν 1 δις του παγκόσμιου πληθυσμού. Επιπλέον, αποτελούν καταφύγιο για πολλά είδη ζώων και φυτών και παρέχουν σχεδόν το 70% καθαρού νερού στον πλανήτη. Τα βουνά της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και η Οίτη, αντιμετωπίζουν διάφορες απειλές με σημαντικότερες: την επέκταση των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων, την παράνομη υλοτομία που παίρνει τεράστιες διαστάσεις στις μέρες μας, το συνεχιζόμενο παράνομο κυνήγι, το πυκνό δίκτυο δρόμων και την εκτός δρόμων κίνηση οχημάτων, τις δασικές πυρκαγιές, τη ρίψη σκουπιδιών, την υπερβόσκηση και την υποβάθμιση των οικοσυστημάτων και του τοπίου από την χωροθέτηση διάφορων ανθρώπινων δραστηριοτήτων μέσα ή κοντά σε περιοχές με ιδιαίτερη οικολογική αξία.

Αυτό που μπορεί να μην είναι ευρέως γνωστό, είναι ότι οι κάτοικοι των βουνών, σε παγκόσμια κλίμακα, είναι από αυτούς που πλήττονται περισσότερο από την φτώχια και την πείνα. Ένα πρότυπο μοντέλο αειφόρου ανάπτυξης του ορεινού χώρου θα πρέπει να περιλαμβάνει την προσφορά δυνατοτήτων απασχόλησης, αντιμετωπίζοντας το βουνό ως φυσικό απόθεμα, και να προβλέπει την ενδυνάμωση του τοπικού πληθυσμού με ανάπτυξη κατά κύριο λόγο του οικοτουρισμού και του αγροτουρισμού, εξασφαλίζοντας, όμως, ταυτόχρονα την προστασία των ορεινών οικοσυστημάτων.

Η ύπαρξη προστατευόμενης περιοχής σε κάποιο βουνό, όπως ο Εθνικός Δρυμός Οίτης στην περιοχή μας, προσδίδει μια ιδιαίτερη «περιβαλλοντική ταυτότητα» στον τόπο και μπορεί να αποτελέσει το κίνητρο ενός τέτοιου μοντέλου ήπιας ανάπτυξης τουρισμού, μέσω της προσέλκυσης επισκεπτών που αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους διασκέδασης και αναψυχής, κοντά στη φύση και στο βουνό. Κύρια χαρακτηριστικά της Οίτης που της προσδίδουν μεγάλη οικολογική αξία είναι: τα εκτεταμένα δάση κεφαλληνιακής ελάτης, τα πολλά νερά (πηγές, ποτάμια, ρέματα, καταρράκτες), τα εντυπωσιακά φαράγγια, τα κατάφυτα από αγριολούλουδα ορεινά λιβάδια με τα εποχικά λιμνία, η πλούσια χλωρίδα με πλήθος σπάνιων αλλά και εντυπωσιακών φυτών, η άγρια πανίδα με πλούσια ποικιλία ειδών, οι μύθοι και η μεγάλη ιστορία.

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής. Ιδρύθηκε με τον Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α) με σκοπό την προστασία και διαχείριση του Εθνικού Δρυμού Οίτης και της ευρύτερης περιοχής του όρους Οίτη. Κύριες δράσεις του είναι: η παρακολούθηση και προστασία της πανίδας-χλωρίδας και των οικοσυστημάτων του βουνού, η φύλαξη-επόπτευση του Εθνικού Δρυμού και της ευρύτερης περιοχής του όρους Οίτη και η ενημέρωση-ευαισθητοποίηση του κοινού για την ανάγκη προστασίας του βουνού. Στα πλαίσια της τελευταίας δράσης και κατόπιν συνεννόησης, προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης επισκέπτεται σχολεία του Νομού και δέχεται κοινό στα γραφεία του και στo παλαιό Δημοτικό Σχολείο Παύλιανης, όπου υπάρχει Φωτογραφική Έκθεση με τα ζώα και τα φυτά της Οίτης, προκειμένου να ενημερώσει τους μαθητές για την αξία του βουνού. Τα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης βρίσκονται στα Λουτρά Υπάτης και το τηλέφωνο επικοινωνίας-fax. είναι: 2231059007. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα www.oiti.gr. 

 
Εποχικό Λιμνίο