Νέα

 • 19/03/2018

  Σύμφωνα με το νέο νόμο Ν. 4519/2018 «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 25/Α΄/20-2-2018), ιδρύονται οχτώ (8) επιπλέον ΦΔΠΠ (συνολικά πλέον 36 ΦΔΠΠ), ενώ διευρύνονται τα όρια των περιοχών αρμοδιότητας των ήδη υφιστάμενων ΦΔΠΠ, έτσι ώστε όλες οι περιοχές του Δικτύου Natura 2000 της χώρας να ενταχθούν στην εποπτεία των ΦΔΠΠ.

  Σε ότι αφορά τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, ο οποίος πλέον μετονομάζεται σε Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου (ΦΔ), η χωρική αρμοδιότητά του αυξάνεται σημαντικά, περιλαμβάνοντας πλέον εκτός από την υφιστάμενη κατά την έναρξη ισχύος του περιοχή ευθύνης, και άλλες πέντε (5) ακόμα περιοχές του Δικτύου Natura 2000. Συγκεκριμένα, η χωρική αρμοδιότητα του ΦΔ περιλαμβάνει συνολικά τις εξής οχτώ (8) περιοχές του Δικτύου Natura 2000:

  GR2440004 (ΕΖΔ) ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΟΙΤΗΣ (7020,86 ha)
  GR2440003 (ΕΖΔ) ΦΑΡΑΓΓΙ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ (523,02 ha)
  GR2440007 (ΖΕΠ) ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΟΙΤΗΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΣΩΠΟΥ (13.088,40 ha)
  GR2440002 (ΕΖΔ) ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΕΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ – ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ – ΜΕΣΟΧΩΡΙ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ (47682,07 ha)
  GR2440005 (ΖΕΠ) ΚΑΤΩ ΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΕΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ (10.969,51 ha)
  GR1430006 (ΖΕΠ) ΟΡΟΣ ΟΘΡΥΣ, ΒΟΥΝΑ ΓΚΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΑΓΓΙ ΠΑΛΑΙΟΚΕΡΑΣΙΑΣ (31.079,47 ha)
  GR2430001 (ΕΖΔ) ΟΡΟΣ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ (ΒΕΛΟΥΧΙ) (3.465,86 ha)
  GR2440006 (ΕΖΔ) ΟΡΟΣ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟ (6.684,85 ha)

  Συνολικά η χωρική αρμοδιότητα του ΦΔ αυξάνεται από 19.835 ha σε 115.494 ha, δηλαδή σχεδόν εξαπλασιάζεται. Η νέα περιοχή ευθύνης του ΦΔ εντοπίζεται εντός των ορίων 9 Δήμων, με το μεγαλύτερο τμήμα να ανήκει στον Δήμο Λαμιέων και εντός 2 Περιφερειών (Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας), με το μεγαλύτερο τμήμα να ανήκει στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Επιπλέον, ο ΦΔ έχει στην αρμοδιότητά του εκτός από ορεινά οικοσυστήματα (Οίτη, Καλλίδρομο, Τυμφρηστός, Όθρυ), ποτάμια οικοσυστήματα (Σπερχειός ποταμός) και θαλάσσια (Μαλιακός κόλπος).

  Με το Ν. 4519/2018, μεταξύ άλλων, επικαιροποιούνται οι αρμοδιότητες των ΦΔΠΠ, µε έµφαση στα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης και διαβούλευσης, παράλληλα µε την περιβαλλοντική προστασία και διαχείριση. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 4, στις αρμοδιότητες των ΦΔΠΠ περιλαμβάνεται η υλοποίηση και παρακολούθηση των Σχεδίων Διαχείρισης για την αειφορική διαχείριση και προστασία των περιοχών του Δικτύου Natura 2000, καθώς και η ανάληψη δράσεων και η αξιοποίηση χρηματοδοτικών πόρων για την ήπια τοπική ανάπτυξη στις προστατευόμενες περιοχές. Επίσης, οι ΦΔΠΠ μεριμνούν για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων και περιβαλλοντικών στοιχείων, την κατάρτιση μελετών και τη διεξαγωγή ερευνών, καθώς και για την εκτέλεση τεχνικών ή άλλων έργων που περιλαμβάνονται στα οικεία Σχέδια Διαχείρισης. Σύμφωνα με την ίδια διάταξη οι ΦΔΠΠ παρέχουν αιτιολογημένες γνωμοδοτήσεις κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις περιοχές ευθύνης τους, καθώς επίσης είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και των παραγωγικών φορέων με δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας κέντρων πληροφόρησης, έκδοσης ενημερωτικού υλικού και διοργάνωσης/συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης, σε συνέδρια, ημερίδες κτλ. Τέλος, οι ΦΔΠΠ οφείλουν να συνεργάζονται με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την Επιτροπή «Φύση 2000», τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο δράσης τους για την εκπλήρωση του έργου τους.
  Τέλος, με το νέο νόμο ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τα Διοικητικά Συμβούλια των ΦΔΠΠ και θεσμοθετούνται επταμελή Δ.Σ., τα οποία πρόκειται να αντικαταστήσουν τα υπάρχοντα μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2018.

  Με τη νέα κατάσταση που διαμορφώνεται τίθενται αρκετά ερωτήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση των περιοχών αυτών καθώς και με τη διοίκησή τους σε συνδυασμό με την οργάνωση και την συγκρότηση του Φορέα Διαχείρισης, όπως:
  - Τα διαφορετικά προστατευτέα στοιχεία και οι διαφορετικές πιέσεις και απειλές
  - Η διαφορετική διοικητική ένταξη των περιοχών (9 Δήμοι, 2 Περιφέρειες)
  - Η μέχρι σήμερα απουσία θεσμικού πλαισίου για τις εν λόγω περιοχές, δηλαδή η απουσία εγκεκριμένων Ε.Π.Μ. και Π.Δ., αλλά και Σχεδίων Διαχείρισης, τα οποία έχει αναλάβει να υλοποιήσει το ΥΠΕΝ
  - Η υποστελέχωση του προσωπικού του ΦΔ σε συνδυασμό με τη σημαντική αύξηση της έκτασης της περιοχής ευθύνης του

 • 15/03/2018

  Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου (Φ.Δ.) καλωσόρισε την Άνοιξη και τα χελιδόνια διοργανώνοντας την εκδήλωση «Χελιδονίσματα» σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία. Συγκεκριμένα στις 13, 14 και 15 Μαρτίου 2018 προσωπικό του Φ.Δ. ενημέρωσε το Νηπιαγωγείο Μεξιατών, το Νηπιαγωγείο Λουτρών Υπάτης και το 15ο Νηπιαγωγείο Λαμίας παρουσιάζοντας το θέμα «Υποδεχόμαστε την Άνοιξη και τα χελιδόνια» και στη συνέχεια έφτιαξε με τη βοήθεια των μικρών μαθητών φωλιές από πηλό για τα σπιτοχελίδονα, με σκοπό να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά για τον ερχομό των χελιδονιών και το δύσκολο μακρύ τους ταξίδι. Όλοι οι μαθητές πήραν μαζί τους τις φωλιές που κατασκεύασαν για να τις τοποθετήσουν στο σχολείο ή στο μπαλκόνι του σπιτιού τους, καθώς και από ένα χάρτινο χελιδονάκι ως ενθύμιο για τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση.

 • 05/03/2018

  Το ΚΠΕ Στυλίδας-Υπάτης διοργάνωσε το Σάββατο 3 Μαρτίου 2018 επιμορφωτική ημερίδα για εκπαιδευτικούς των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας στην Παύλιανη με θέμα «Το τοπικό φυσικό περιβάλλον στη διαμόρφωση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης». Στην ημερίδα συμμετείχε και ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου με θέμα παρουσίασης «Το φυσικό περιβάλλον της Οίτης», ενώ με ομιλία συμμετείχαν επίσης ο κ. Καντανολέων Νεκτάριος, υπεύθυνος σχολικών δραστηριοτήτων ΔΔΕ Ευβοίας, η κα. Φραντζεσκίδου Αγγελική, υπεύθυνη σχολικών δραστηριοτήτων ΔΠΕ Ευβοίας, η κα. Αλιακιζόγλου Αικατερίνη, υπεύθυνη ΣΕΠ ΔΔΕ Ευβοίας και ο κ. Κουτμάνης Παναγιώτης, υπεύθυνος ΚΠΕ Στυλίδας-Υπάτης.

  Τέλος, πραγματοποιήθηκε από τους υπεύθυνους του ΚΠΕ Στυλίδας-Υπάτης παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας των υδροκίνητων κατασκευών στο Μουσείο υδροκίνησης και περίπατος στο παρκάκι αναψυχής της Παύλιανης. Με την ημερίδα αυτή οι εκπαιδευτικοί της Εύβοιας είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το Κέντρο Ενημέρωσης του Φ.Δ. και να γνωρίσουν από κοντά τις φυσικές ομορφιές της περιοχής, την οποία και ευχόμαστε να επισκεφθούν ξανά με το σχολείο τους, στο πλαίσιο διοργάνωσης κάποιας εκπαιδευτικής εκδρομής.

 • 17/01/2018

  Διαβάστε στο νέο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου (newsletter) του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης τις δράσεις που υλοποίησε το προσωπικό του το τρίτο τετράμηνο του 2017, καθώς επίσης άρθρα με ενδιαφέροντα νέα για το φυσικό περιβάλλον της Οίτης.

 • 28/12/2017

  Η πρόσφατη Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία επεκτείνεται σημαντικά το δίκτυο προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000, αποτελεί μια θετική εξέλιξη στην προσπάθεια προστασίας της βιοποικιλότητας της χώρας μας και κυρίως στην προσπάθεια προστασίας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση (ΦΕΚ 4432/B΄/15-12-17), προβλέπεται η επέκταση 63 υφιστάμενων περιοχών και η δημιουργία 32 νέων, οι περισσότερες από τις οποίες αφορούν θαλάσσια οικοσυστήματα.
  Όσον αφορά στην Οίτη, με την εν λόγω απόφαση επεκτείνεται η περιοχή «Εθνικός Δρυμός Οίτης» (GR 2440004) κατά 40 εκτάρια προκειμένου να συμπεριληφθεί και το τρίτο εποχικό λιμνίο της περιοχής, όπου φύεται το τοπικό ενδημικό φυτικό είδος και είδος προτεραιότητας για την Ε.Ε., Veronica oetaea. Η επεκτεινόμενη περιοχή εκτός από ενδιαίτημα του σπάνιου και απειλούμενου είδους Veronica oetaea, αποτελεί επίσης οικότοπο προτεραιότητας για την Ε.Ε. (3170* - Μεσογειακά εποχικά τέλματα) και περιλαμβάνει περίπου το 1/4 της έκτασης του εν λόγω οικότοπου στην Οίτη.
  Αξίζει να σημειωθεί ότι την επέκταση της εν λόγω περιοχής αιτήθηκε, μεταξύ άλλων, και ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης βάσει των επιστημονικών δεδομένων που προέκυψαν από το πρόγραμμα παρακολούθησης (monitoring), στα πλαίσια της Πράξης «Προστασία και Διατήρηση Βιοποικιλότητας Εθνικού Δρυμού Οίτης» του Ε.Π. «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος» (ΕΣΠΑ 2007-2013).
  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επέκταση του Δικτύου NATURA 2000 στην χώρα μας μπορείτε να διαβάσετε και στα παρακάτω links:
  http://www.ornithologiki.gr/page_cn.php?aID=1909
  http://www.archelon.gr/contents/ourdeltia.php?row=row10&nid=959

 • 11/12/2017

  Η 11η Δεκεμβρίου καθιερώθηκε το 2003 από τα Ηνωμένα Έθνη ως Διεθνής Ημέρα Βουνού για να αναδείξει τον σημαντικό ρόλο που παίζουν τα βουνά στη ζωή των ανθρώπων και να υπενθυμίσει στη διεθνή κοινότητα την ευθύνη που έχει για τη διατήρησή τους. Τα βουνά είναι ζωτικής σημασίας για τον άνθρωπο, καθώς καλύπτουν το 1/5 της ξηράς και φιλοξενούν σχεδόν 1 δις του παγκόσμιου πληθυσμού. Επιπλέον, αποτελούν καταφύγιο για πολλά είδη ζώων και φυτών και παρέχουν σχεδόν το 70% καθαρού νερού στον πλανήτη. Ωστόσο, οι κάτοικοι των ορεινών περιοχών είναι, σε παγκόσμια κλίμακα, από αυτούς που πλήττονται περισσότερο από την φτώχεια και την πείνα.

  Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Βουνού έχει ως προτεινόμενο θέμα «Τα βουνά υπό πίεση: Κλιματική αλλαγή, Πείνα, Εγκατάλειψη», προκειμένου να τονιστεί πώς η αλλαγή του κλίματος, η πείνα και η μετανάστευση των κατοίκων επηρεάζουν τις ορεινές περιοχές, αλλά και για να διασφαλιστεί ότι η βιώσιμη ανάπτυξη των ορεινών περιοχών θα ενσωματωθεί στην Ατζέντα του 2030 και στην εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού.

  Φέτος, μάλιστα, το θέμα συνδέεται και με την Παγκόσμια Σύνοδο Ορεινής Εταιρικής Σχέσης (Mountain Partnership Global Meeting), που θα πραγματοποιηθεί στις 11-13 Δεκεμβρίου 2017 στην έδρα του FAO στη Ρώμη της Ιταλίας. Η Σύνοδος αυτή πρόκειται να επικεντρωθεί στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες στην αειφόρο ορεινή ανάπτυξη καθώς επίσης να δώσει το έναυσμα για ένα πλαίσιο δράσης στήριξης συγκεκριμένων δράσεων και θέσπισης πολιτικών που θα ενισχύουν την ανθεκτικότητα των κατοίκων και των οικοσυστημάτων των βουνών.

  Στο παρακάτω link μπορείτε να διαβάσετε τη σχετική ανακοίνωση της Διεθνής Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO) για τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα Βουνού:
  http://www.fao.org/international-mountain-day/2017-theme/en/

 • 13/11/2017
 • 23/10/2017

  Το Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017, μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), συνολικά 50 άτομα, επισκέφτηκαν το Κέντρο Ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης στην Παύλιανη, όπου και έγινε από το προσωπικό του Φ.Δ. ενημέρωση σχετικά με το φυσικό περιβάλλον της Οίτης και τα προβλήματα-απειλές που αντιμετωπίζει, καθώς και μια σύντομη ανασκόπηση του έργου και των δράσεων του Φ.Δ. τα τελευταία χρόνια. Μετά την ενημέρωση, ακολούθησε περίπατος στο Παρκάκι της Παύλιανης συνοδεία προσωπικού του Φ.Δ.

 • 17/10/2017

  Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης (Φ.Δ.Ε.Δ.Ο.) συνεχίζει και αυτή τη σχολική χρονιά (2017-2018) την προσπάθεια για ενημέρωση-ευαισθητοποίηση των μικρών μαθητών σχετικά με την πλούσια βιοποικιλότητας της Οίτης και την αξία προστασίας της, πραγματοποιώντας επισκέψεις σε σχολεία της ευρύτερης περιοχής. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της δεύτερης εβδομάδας του Οκτωβρίου, η οποία έχει καθιερωθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ως «Εβδομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», προσωπικό του Φ.Δ.Ε.Δ.Ο. πραγματοποίησε επισκέψεις στα ακόλουθα νηπιαγωγεία και σχολεία της περιοχής: 6o, 14o, 20o, 21o, 25o Νηπιαγωγείο Λαμίας & 3ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας ενώ τις επόμενες ημέρες πρόκειται να επισκεφθεί το 4ο & 13ο Νηπιαγωγείο Λαμίας.
  Οι δράσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης στα σχολεία θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, μετά από συνεννόηση με τον Δ/ντη του εκάστοτε ενδιαφερόμενου σχολείου, με απώτερο στόχο την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης από μικρή ηλικία. Αρωγός στην όλη προσπάθεια μέχρι σήμερα είναι η Δ/νση Πρωτ/μιας Εκπ/σης Φθιώτιδας και συγκεκριμένα ο κ. Σταυρόπουλος Γεώργιος, Υπεύθυνος Πολιτιστικών Θεμάτων, Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπ/σης, τον οποίο θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά για την στήριξή του στις δράσεις που πραγματοποιεί ο Φορέας Διαχείρισης.

 • 16/10/2017

  Το Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2017, μέλη του Φυσιολατρικού και Περιπατητικού Ομίλου Τμήματος Βιολογίας (ΕΚΠΑ), συνολικά 80 άτομα, επισκέφτηκαν το Κέντρο Ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης στην Παύλιανη, όπου και έγινε από το προσωπικό του Φ.Δ. ενημέρωση σχετικά με το φυσικό περιβάλλον της Οίτης και τα προβλήματα-απειλές που αντιμετωπίζει, καθώς και μια σύντομη ανασκόπηση του έργου και των δράσεων του Φ.Δ. τα τελευταία χρόνια. Μετά την ενημέρωση, ακολούθησε περίπατος στο Παρκάκι της Παύλιανης συνοδεία προσωπικού του Φ.Δ.

Pages

Subscribe to Νέα