Μενού Κλείσιμο

Έκφραση παρατηρήσεων επί του περιεχομένου της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) για το έργο «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 34,5 MW και των συνοδών υποστηρικτικών έργων αυτού στη θέση «Τούρλα-Βλιτοτσούμαρο»

 

7ΝΥ946Ψ84Ζ-42Ω