Μενού Κλείσιμο

Διευκρινίσεις επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 1224/4-10-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Υλικών Περιφράξεων

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1257_ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 1224 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ_12102021_signedΛήψη

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση των εξής υπηρεσιών: «Διερεύνηση του πληθυσμού του Ελληνοπυγόστεου (Pungitius hellenicus) στον Σπερχειό ποταμό και πρόταση διαχειριστικών μέτρων» (ΤΜΗΜΑ 1), «Διερεύνηση της υποβάθμισης της “δια μήκους συνεκτικότητας” του Σπερχειού ποταμού και των παραποτάμων του» (ΤΜΗΜΑ 2), «Διερεύνηση των πιέσεων και απειλών στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης» (ΤΜΗΜΑ 3)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΟΠΥΓΟΣΤΕΟ-ΣΠΕΡΧΕΙΟ-ΠΙΕΣΕΙΣ_13072020_ΑΔΑΜΛήψη Υπόδειγμα Οικονομικής ΠροσφοράςΛήψη