Μενού Κλείσιμο

Διευκρίνισεις επί του Τεύχους της Υπ’ Αρ. Πρωτ. 198/23-4-2015 Επαναπροκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού

  ΑΡ. ΠΡΩΤ. 217_ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΕΠΜ_29042015   ΑΡ. ΠΡΩΤ. 216_ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΕΠΜ_29042015

Διευκρινίσεις επί της Υπ’ Αρ. Πρωτ. 196/23-4-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Ενημερωτικών Πινακίδων

ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΩΝ ΚΑΖ ΣΧΕΔΙΟ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΜΕ ΣΤΕΓΗ ΣΧΕΔΙΟ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 205_ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_28042015

Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την επικαιροποίηση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (Ε.Π.Μ.) για το όρος Οίτη και εκπόνηση σχεδίου Π.Δ. για τον χαρακτηρισμό της προστατευόμενης περιοχής

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ Ε.Π.Μ. ΟΙΤΗΣ

Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Παραγωγή και εγκατάσταση μέσων ερμηνείας περιβάλλοντος στο Κέντρο Ενημέρωσης Παύλιανης»

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ_0

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την επικαιροποίηση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (Ε.Π.Μ.) για το όρος Οίτη και εκπόνηση σχεδίου Π.Δ. για τον χαρακτηρισμό της προστατευόμενης περιοχής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ Ε.Π.Μ. ΟΙΤΗΣ