Μενού Κλείσιμο

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου για την Υπηρεσία «Παρακολούθηση Ειδών και Τύπων Οικοτόπων» της Πράξης «Προστασία και Διατήρηση Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Οίτης»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ_28112013