Μενού Κλείσιμο

Απόφαση Έγκρισης Πρακτικών Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής για το Διαγωνισμό «Παρακολούθηση Ειδών και Τύπων Οικοτόπων»

3ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_22012014 2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_15012014 1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_09012014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου για την Υπηρεσία «Παρακολούθηση Ειδών και Τύπων Οικοτόπων» της Πράξης «Προστασία και Διατήρηση Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Οίτης»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ_28112013