Μενού Κλείσιμο

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου για την Υπηρεσία “Αντιμετώπιση της σύγκρουσης εκτατικής κτηνοτροφίας με το λύκο στο όρος Οίτη”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΕΚΤΑΤΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΛΥΚΟ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΟΙΤΗ_0

Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού Τελικής Αξιολόγησης Προσφορών & Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης για το Διαγωνισμό «Παρακολούθηση Ειδών και Τύπων Οικοτόπων»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Απόφαση Έγκρισης Πρακτικών Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής για το Διαγωνισμό «Παρακολούθηση Ειδών και Τύπων Οικοτόπων»

3ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_22012014 2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_15012014 1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_09012014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ