Μενού Κλείσιμο

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 
Τ.Κ. 35016 ΛΟΥΤΡΑ ΥΠΑΤΗΣ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΤΗΛ.-ΦΑΧ.: 2231059007
E-mail: oiti@otenet.gr
https://www.oiti.gr