Μενού Κλείσιμο

Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Παραγωγή και εγκατάσταση μέσων ερμηνείας περιβάλλοντος στο Κέντρο Ενημέρωσης Παύλιανης»

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ_0

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την επικαιροποίηση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (Ε.Π.Μ.) για το όρος Οίτη και εκπόνηση σχεδίου Π.Δ. για τον χαρακτηρισμό της προστατευόμενης περιοχής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ Ε.Π.Μ. ΟΙΤΗΣ

Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Επιλογής Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών με Τίτλο “Παραγωγή και Εγκατάσταση Μέσων Ερμηνείας Περιβάλλοντος στο Κέντρο Ενημέρωσης Παύλιανης”

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Επιλογής Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών με Τίτλο “Παραγωγή και Εγκατάσταση Μέσων Ερμηνείας Περιβάλλοντος στο Κέντρο Ενημέρωσης Παύλιανης”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Σήμανσης και Συντήρησης Τριών Υφιστάμενων Μονοπατιών στο Όρος Οίτη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΟΙΤΗ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υπηρεσία “Υποστήριξη του Φ.Δ. για την Υποβολή Φακέλου Ενταξης Γεωπάρκου στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της Unesco

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Φ.Δ. ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ