Μενού Κλείσιμο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Σήμανσης και Συντήρησης Τριών Υφιστάμενων Μονοπατιών στο Όρος Οίτη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΟΙΤΗ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υπηρεσία “Υποστήριξη του Φ.Δ. για την Υποβολή Φακέλου Ενταξης Γεωπάρκου στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της Unesco

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Φ.Δ. ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου για την Υπηρεσία “Αντιμετώπιση της σύγκρουσης εκτατικής κτηνοτροφίας με το λύκο στο όρος Οίτη”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΕΚΤΑΤΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΛΥΚΟ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΟΙΤΗ_0

Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού Τελικής Αξιολόγησης Προσφορών & Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης για το Διαγωνισμό «Παρακολούθηση Ειδών και Τύπων Οικοτόπων»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ