Μενού Κλείσιμο

Ένα από τα πιο σημαντικά αμφίβια που υπάρχουν στην Οίτη είναι ο αλπικός τρίτωνας ή βουνοτρίτωνας (Triturus alpestris), ο οποίος, επίσης, ανήκει στα απειλούμενα με εξαφάνιση είδη στην Ελλάδα. Συναντάται σε μόνιμους ή εποχιακούς υγρότοπους μεγάλων υψομέτρων, όπως μικρές λίμνες, ρυάκια και άλλα σημεία οπού υπάρχουν στάσιμα ή πολύ αργής ροής νερά.