Μενού Κλείσιμο

Δελτίο Τύπου για Ενημερωτική Συνάντηση με Μελισσοκόμους Σχετικά με την Ορθή Εγκατάσταση και Χρήση των Παραχωρηθέντων Ηλεκτροφόρων Περιφράξεων

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συνάντηση με μελισσοκόμους, την Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 που διοργάνωσε ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου (Φ.Δ.) με σκοπό να τους ενημερώσει σχετικά με την ορθή εγκατάσταση και χρήση των ηλεκτροφόρων περιφράξεων που τους έχει παραχωρήσει.

Συγκεκριμένα, ο Φ.Δ. στην προσπάθεια αντιμετώπισης των προβλημάτων συνύπαρξης του τοπικού παραγωγικού πληθυσμού με τα είδη άγριας πανίδας όπως η αρκούδα, παραχώρησε δωρεάν τον Φεβρουάριο του 2021 δέκα (10) ηλεκτροφόρες περιφράξεις σε επιλεγμένους με δημόσια κλήρωση μελισσοκόμους που δραστηριοποιούνται στις ορεινές περιοχές της Οίτης και του Καλλίδρομου.

Η πρακτική της χρήσης ηλεκτροφόρων περιφράξεων σε περιοχές όπου έχουν καταγραφεί κατά διαστήματα ζημιές στην μελισσοκομία από την αρκούδα αποτελεί τον καλύτερο τρόπο πρόληψης των ζημιών αυτών και κατ’ επέκταση συμβάλει στη συνύπαρξη και συμφιλίωση των κατοίκων της υπαίθρου με το είδος αποτρέποντας την όποια προσπάθεια για εξόντωση του ζώου. Με τον τρόπο αυτό αφενός προστατεύεται η βιοποικιλότητα και αφετέρου ενισχύεται η μελισσοκομική δραστηριότητα στις ορεινές περιοχές όπου διαβιεί η αρκούδα.

Στην ενημερωτική συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε τηρουμένων όλων των μέτρων αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, στον εξωτερικό χώρο της έδρας του Φ.Δ. στα Λουτρά Υπάτης, έγινε επίδειξη των ορθών τεχνικών εγκατάστασης και χρήσης των ηλεκτροφόρων περιφράξεων από εκπρόσωπο της εταιρείας που εμπορεύεται τον εν λόγο εξοπλισμό.

Τις συγκεκριμένες ηλεκτροφόρες περιφράξεις έχει προμηθευτεί ο Φ.Δ. στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ).