Μενού Κλείσιμο

Δελτίο Τύπου για την Παγκόσμια Ημέρα Άγριας Ζωής

Η 3η Μαρτίου καθιερώθηκε στην 68η  Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, το 2013, ως «Παγκόσμια Ημέρα Άγριας Ζωής (World Wildlife Day)», με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού για θέματα προστασίας της άγριας πανίδας και χλωρίδας καθώς είχε ήδη γίνει αντιληπτό οτι ο ρυθμός εξαφάνισης των ειδών αυξάνεται δραματικά (https://ipbes.net/global-assessment).

Η ημερομηνία αυτή καθόλου τυχαία δεν είναι, αφού στις 3 Μαρτίου 1973 υιοθετήθηκε η Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο Απειλούμενων Ειδών της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας, γνωστή ως «CITES», η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ώστε το διεθνές εμπόριο των ειδών αυτών να μην αποτελεί απειλή για την επιβίωση τους.

Η περιοχή ευθύνης μας αποτελεί ένα  πολύτιμο οικοσύστημα, στο οποίο βρίσκουν καταφύγιο πολλά είδη φυτών και ζώων, ορισμένα εκ των οποίων είναι σπάνια ή/και απειλούμενα με εξαφάνιση. Η προστασία των ειδών αυτών αποτελεί καθήκον όλων μας για να διατηρήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε με βιώσιμο τρόπο αυτή την τεράστια ποικιλία ζωής στον πλανήτη κάτι που θα αποτελέσει το θεμέλιο για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.