Μενού Κλείσιμο

Δελτίο Τύπου για την Παγκόσμια Ημέρα Βουνού

11 Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Βουνού

Τα βουνά, πέρα από θύλακες αναψυχής, αποτελούν τόπο κατοικίας του 10% περίπου του παγκόσμιου πληθυσμού, ενώ συγχρόνως φιλοξενούν την μισή από την παγκόσμια βιοποικιλότητα. Εξασφαλίζουν με πόσιμο νερό όλο την πλανήτη εδώ και εκατομμύρια χρόνια και στα οικοσυστήματά τους βασίζονται αρκετοί πολιτισμοί, προκειμένου να επιβιώσουν.

Με την πάροδο των χρόνων και την αύξηση της τεχνολογίας, τα βουνά υπόκεινται ολοένα και περισσότερο σε περιβαλλοντικές πιέσεις ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής και κυρίως λόγω της εντατικής υπερεκμετάλλευσης από τον άνθρωπο. Τα παραπάνω επιβαρύνουν περισσότερο την κακή οικονομική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι των ορεινών περιοχών, μια κοινωνική ομάδα με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες, να καλούνται να αντιμετωπίσουν ολοένα και μεγαλύτερες δυσκολίες διαβίωσης. Αλλά πέρα από τη δική τους διαβίωση, δεδομένου ότι τα βουνά συμβάλουν άμεσα στην βελτίωση της ποιότητας ζωής, η κακή διαχείριση των ίδιων των βουνών και των όσων απλόχερα προσφέρουν, υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής όλων των ανθρώπων.

Αναγνωρίζοντας τον κίνδυνο λοιπόν, σε παγκόσμιο επίπεδο, η 11η Δεκεμβρίου ορίστηκε ως η Παγκόσμια Ημέρα Βουνού, η οποία εορτάστηκε επίσημα για πρώτη φορά το 2003, με σκοπό να παρακινήσει ολόκληρη την ανθρωπότητα στην λήψη των κατάλληλων μέτρων και στην υιοθέτηση της αρμόζουσας στάσης απέναντι στο ζήτημα της υποβάθμισης, ώστε να εξασφαλιστεί η ύπαρξη αλλά και την συνεισφορά των φυσικών αυτών θησαυρών στο μέλλον.

Στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας του Βουνού, o Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου, πέρα από την συνεχή επόπτευση της Οίτης, του Καλίδρομου, της Όθρυος και του Τυμφρηστού, συμβάλλει με όλες του τις δυνάμεις στην απόκτηση περιβαλλοντικής ευαισθησίας και συνείδησης στο πλαίσιο περιβαλλοντικής ενημέρωσης που προσφέρει, με στόχο την ανάδειξη της αξίας του βουνού και της επίδρασής της βιοποικιλότητάς του στη ζωή των ανθρώπων. Στο πλαίσιο αυτό ο Φορέας Διαχείρισης, με τη λήξη των μέτρων του Covid-19, προσκαλεί όλους μας, να περπατήσουμε στα υπέροχα δασικά μονοπάτια των πανέμορφων βουνών της περιοχής μας.