Μενού Κλείσιμο

Δελτίο Τύπου για την Παγκόσμια Ημέρα της Γης

Στις 22 Απριλίου γιορτάζεται η παγκόσμια ημέρα της γης. Καθορίστηκε για να δημιουργηθεί μια κοινή επίγνωση των περιβαλλοντικών προβλημάτων όπως η παραγωγή ρύπανσης ή η διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Ενδεικτικά, μερικά σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Γη είναι:
– Το φαινόμενο του θερμοκηπίου
– Η τρύπα του όζοντος
– Η ατμοσφαιρική ρύπανση
– Η ρύπανση των υδάτων
– Η καταστροφή των δασών
– Τα απόβλητα
– Η μείωση της βιοποικιλόητητας
– Τα απειλούμενα προς εξαφάνιση είδη
– Τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα
– Η όξινη βροχή
– Το φωτοχημικό νέφος
– Η παγκόσμια θέρμανση
– Η κλιματική αλλαγή
– Η πλανητική σκίαση

Με αφορμή την ημέρα, καλό θα ήταν να κινητοποιηθούν οι κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις, οι οργανισμοί, αλλά και ο κάθε πολίτης, ώστε να προσπαθήσει ο κάθε φορέας ξεχωριστά, αλλά και όλοι μαζί σε συνεργασία, να λάβουν, στο βαθμό που τους αναλογεί ο καθένας, τα κατάλληλα μέτρα ώστε να ανατραπεί η μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή που έχει προκληθεί στον πλανήτη.