Μενού Κλείσιμο

Δελτίο Τύπου για την Παραχώρηση Ηλεκτροφόρων Περιφράξεων σε Μελισσοκόμους

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου (Φ.Δ.) στην προσπάθεια αντιμετώπισης των προβλημάτων συνύπαρξης του τοπικού παραγωγικού πληθυσμού με τα είδη άγριας πανίδας και συγκεκριμένα με την αρκούδα, παραχώρησε δωρεάν την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021 δέκα (10) ηλεκτροφόρες περιφράξεις σε μελισσοκόμους που δραστηριοποιούνται στις ορεινές περιοχές της Οίτης και του Καλλίδρομου, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία παραλαβής τους έως και τις 31/12/2023.

Η πρακτική της χρήσης ηλεκτροφόρων περιφράξεων σε περιοχές όπου έχουν καταγραφεί κατά διαστήματα ζημιές στην μελισσοκομία από είδη άγριας πανίδας όπως η αρκούδα αποτελεί τον καλύτερο τρόπο πρόληψης των ζημιών αυτών και κατ’ επέκταση συμβάλει στη συνύπαρξη και συμφιλίωση των κατοίκων της υπαίθρου με την αρκούδα αποτρέποντας την όποια προσπάθεια για εξόντωση του ζώου. Με τον τρόπο αυτό αφενός προστατεύεται η βιοποικιλότητα και αφετέρου ενισχύεται η μελισσοκομική δραστηριότητα στις ορεινές περιοχές όπου διαβιεί η αρκούδα.

Σχετικά με την εν λόγω δράση, υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα δεκατρείς (13) αιτήσεις. κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης, με την οποία ο Φ.Δ. καλούσε όσους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν συμμετοχή προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στη συνέχεια, ο Φ.Δ. προέβη την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 σε διενέργεια δημόσιας κλήρωσης στα γραφεία του στα Λουτρά Υπάτης από την οποία αναδείχθηκαν οι δέκα δικαιούχοι.

Τις συγκεκριμένες ηλεκτροφόρες περιφράξεις έχει προμηθευτεί ο Φ.Δ. στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ).

Επί ευκαιρία θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φ.Δ. και περιφερειακό σύμβουλο, κ. Αποστολόπουλο Κ., για την ευγενική παραχώρηση χώρου όπου παραδόθηκαν οι ηλεκτροφόρες περιφράξεις στους μελισσοκόμους.