Μενού Κλείσιμο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ημερίδα που πραγματοποίησε ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου (Φ.Δ.) με θέμα «Διαχειριστικές δράσεις για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας» την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021, προκειμένου να ενημερώσει σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης των επιμέρους δράσεων που χρηματοδοτούνται από τη Πράξη «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Την ημερίδα άνοιξε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φ.Δ., κ. Ρίζος Σπυρίδων, ο οποίος και χαιρέτησε τις εργασίες της. Ομοίως απηύθυνε χαιρετισμό ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ν. Φθιώτιδας, κ. Σαρακιώτης Ιωάννης, ο οποίος τίμησε με την παρουσία του την ημερίδα.

Μετά την αρχική ομιλία της Βιολόγου του Φ.Δ. και υπεύθυνη υλοποίησης της Πράξης, κα. Σταμέλλου Αύρα, για τις δράσεις που περιλαμβάνει η Πράξη καθώς και για την πρόοδο που έχει γίνει στην υλοποίηση τους μέχρι σήμερα, ακολούθησαν οι πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες των καταξιωμένων ερευνητών που έχουν αναλάβει την υλοποίηση ορισμένων εξ’ αυτών.

Συγκεκριμένα, ο Δρ. Ηλιόπουλος Γεώργιος, Βιολόγος (Καλλιστώ Π.Ο.) παρουσίασε τα αποτελέσματα της διερεύνησης της σύγκρουσης του Λύκου με την κτηνοτροφία στην περιοχή ευθύνης του Φ.Δ., εν συνεχεία ο κ. Οικονομίδης Σπυρίδων, υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ παρουσίασε τα μέχρι σήμερα δεδομένα σχετικά με την κατάσταση διατήρησης του τοπικού ενδημικού φυτικού είδους Veronica oetaea και την ενίσχυση του σε εποχικά λιμνία της Οίτης, ενώ την ημερίδα έκλεισε ο Δρ. Ζόγκαρης Σταμάτης, Γεωγράφος-Βιολόγος και ερευνητής του ΕΛΚΕΘΕ, ο οποίος παρουσίασε, μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την διερεύνηση της υποβάθμισης της “δια μήκους συνεκτικότητας” του Σπερχειού ποταμού και των παραποτάμων του καθώς και από την διερεύνηση του πληθυσμού του τοπικού ενδημικού είδους ιχθυοπανίδας Ελληνοπυγόστεου στον Σπερχειό ποταμό.    

Ευχαριστούμε θερμά τους παρευρισκόμενους τόσο για την παρουσία τους στην ημερίδα, όσο και για τις τοποθετήσεις τους επί των θεμάτων που παρουσιάστηκαν, αποδεικνύοντας ότι το ενδιαφέρον για την προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί πλέον κοινή αντίληψη, καθώς επίσης τους εκλεκτούς ομιλητές για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση των δράσεων που υλοποίησαν και τις προτάσεις που κατέθεσαν για την προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής.