Μενού Κλείσιμο

Δελτίο Τύπου για την κατασκευή και τοποθέτηση 40 φωλιών για το Κιρκινέζι στην Τ.Κ. Ανθήλης

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ) ολοκληρώθηκε πρόσφατα η κατασκευή και τοποθέτηση 40 φωλιών για το Κιρκινέζι σε επιλεγμένες θέσεις (υδραγωγείο, αντλιοστάσιο, δημοτικό σχολείο Ανθήλης, ιδιόκτητη αποθήκη) στην Τ.Κ. Ανθήλης όπου φωλιάζει το είδος. Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι η αύξηση των διαθέσιμων σημείων φωλιάσματός του στην περιοχή προκειμένου να αυξηθεί ο υπάρχων πληθυσμός του.

Το Κιρκινέζι (Falco naumanni) εκτός από προστατευόμενο και απειλούμενο είδος (έχει χαρακτηριστεί ως Τρωτό στο Κόκκινο Βιβλίο για τα Ζώα της Ελλάδας), είναι ένας πολύτιμος συνεργάτης του αγρότη στο χωράφι, καθώς τρέφεται με μεγάλο αριθμό εντόμων (κυρίως ακρίδες), ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο τη σοδειά. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για ένα μικρόσωμο μεταναστευτικό γεράκι που έρχεται στην Ελλάδα κάθε άνοιξη από την Αφρική για να αναπαραχθεί και η Ανθήλη αποτελεί τον μοναδικό γνωστό σήμερα οικισμό στην περιοχή της κοιλάδας του Σπερχειού και γενικότερα στον Ν. Φθιώτιδας που φιλοξενεί ένα μικρό πληθυσμό του είδους αυτού.

Επί ευκαιρία θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Ανθήλης, τον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Ανθήλης και γενικότερα όλη την Τ.Κ. Ανθήλης για τη συνεργασία και την βοήθειά τους.