Μενού Κλείσιμο

Δελτίο Τύπου για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Μείωση των Αποβλήτων 21-29 Νοεμβρίου 2020

(European Week for Waste Reduction – EWWR, www.ewwr.eu)

Είναι δεδομένο ότι η σύγχρονη κοινωνία αντιμετωπίζει μια σειρά από προκλήσεις, οι οποίες συνδέονται με την ανορθολογική διαχείριση του ανθρωπογενούς και του φυσικού περιβάλλοντος και δημιουργούν μεγάλες παγκόσμιες ανισότητες και κρίσεις σε πολλά επίπεδα, κυρίως όμως σε οικονομικό και οικολογικό επίπεδο.

Παράλληλα, η κοινωνία αργά, αλλά σταθερά, αποκτά όλο και μεγαλύτερη οικολογική συνείδηση όσον αφορά την αναγκαιότητα οικοδόμησης ενός μελλοντικού αειφορικού μοντέλου διαχείρισης του περιβάλλοντος, που θα είναι ανεκτό για τις επόμενες γενιές.

Στόχοι της αειφορικής διαχείρισης του περιβάλλοντος είναι:

 • Η πρόληψη και η μείωση της ρύπανσης
 • Η ανάκτηση πρώτων υλών και ενέργειας και η μείωση του λειτουργικού κόστους
 • Η υιοθέτηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας
 • Η περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και κυρίως της νέας γενιάς
 • Η κοινωνική ενσωμάτωση των 17 Στόχων του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εβδομάδας για τη μείωση των αποβλήτων, ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου υπενθυμίζει μερικούς απλούς κανόνες σεβασμού προς το περιβάλλον:

 • Απομάκρυνση μικρών συσκευών, λαμπτήρων, τόνερ και στηλών (μπαταριών) στους ειδικούς κάδους και δοχεία
 • Επιλογή χαρτιού εκτύπωσης με οικολογική σήμανση
 • Χρησιμοποίηση και των δύο όψεων στην εκτύπωση
 • Απόρριψη του έντυπου χαρτιού στους αντίστοιχους κάδους, μετά από απαλλαγή του από πλαστικά και μέταλλα
 • Αποφυγή χρήσης πλαστικών μιας χρήσης
 • Απόρριψη των άδειων πλαστικών μπουκαλιών (χωρίς καπάκι) και των μεταλλικών και αλουμινένιων δοχείων στους ειδικούς κάδους
 • Απόρριψη των πλαστικών καπακιών από δοχεία στους ειδικούς κάδους
 • Απόρριψη των γυάλινων συσκευασιών στους ειδικούς κάδους
 • Διαχείρισης ζωικών απορριμμάτων – Κλαδεμάτων (πράσινα απορρίμματα)

Η σύγχρονη γλώσσα επικοινωνίας και δράσης για την αειφορία είναι οι 17 Παγκόσμιοι Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ, τους οποίους υπέγραψαν τον Σεπτέμβριο του 2015, 193 κράτη, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Αφορούν σε προκλήσεις όπως, η εξασφάλιση βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων, η αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας και ανισότητας, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η δημιουργία βιώσιμων μοντέλων παραγωγής και κατανάλωσης στα αστικά κέντρα και η διαφανής θεσμική λειτουργία σε όλα τα επίπεδα. Οι λύσεις που προτείνουν είναι τόσο παγκόσμιες όσο είναι και τοπικές και κυρίως είναι συνολικές και συλλογικές. Οι 17 Στόχοι του ΟΗΕ και η Ατζέντα 2030 μπορούν να αποτελέσουν την ιδανική κεντρική στρατηγική και το όραμα για μια κοινωνία βιώσιμης ανάπτυξης.