Μενού Κλείσιμο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Με την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/97601/12238 απόφαση των Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 21/23-1-2019), ορίσθηκε το επταμελές Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου με τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του οποίου είναι τα παρακάτω:

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ       

 

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

1

Ρίζος Σπυρίδων

Πρόεδρος – ΥΠΕΝ

2

Παπαδούλης Γεώργιος

Αντιπρόεδρος – Επιστημονική κοινότητα

3

Σκούρας Αθανάσιος

Γραμματέας – Μ.Κ.Ο. «ΑΓΡΙΟΓΙΔΟ»

4

Ρούλιας Ιωάννης

Μέλος – Αντιδήμαρχος Δήμου Λαμιέων

5

Αποστολόπουλος Κων/νος

Μέλος – Περιφερειακός σύμβουλος Περ. Στ. Ελλάδας

6

Σολωμού Αλεξάνδρα

Μέλος – Επιστημονική Κοινότητα

7

Ζιάκας Νικόλαος

Μέλος – Επιμελητήριο Φθιώτιδας – Κεντρική ένωση Επιμελητηρίου Ελλάδος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

1

Κουτσογιάννη Αμαλία-Μαρία

ΥΠΕΝ

2

Κυροδήμος Ηλίας

Επιστημονική κοινότητα

3

Μάντακας Γεώργιος

Μ.Κ.Ο.

4

Μακρής Μιχαήλ

Αντιδήμαρχος δήμου Αλμυρού

5

Καλτσογιάννης Γεώργιος

Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Περ. Θεσσαλίας

6

Ρίζος Δημήτριος

Επιστημονική κοινότητα

7

Καραγεώργος Κωνσταντίνος

Γεν. Γραμματέας Επιμελητήριου Φθιώτιδας