Μενού Κλείσιμο

Με την αρ. 1241/14-1-2010 απόφαση της τότε Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 8), όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 23079/15-01-2011 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 194), την ΥΑ 15780/12-05-2015 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 380) και την ΥΑ 57283/22-12-2015 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 942), ορίσθηκε το εννιαμελές Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του οποίου είναι τα παρακάτω:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

ΟΝΟΜΑ

ΦΟΡΕΑΣ

1

Γαλανάκη Αντωνία

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

2

Γιδαράκος Ευστάθιος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

3

Συλεούνης Στυλιανός

Μ.Κ.Ο. «Ε.Ε.Π.Φ.»

4

Δρούγας Παναγιώτης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

5

Σταυρογιάννης Νικόλαος

Κ.Ε.Δ.Ε.

6

Αποστολόπουλος Κων/νος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ)

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

7

Κατσαρός Χαράλαμπος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ)

8

Βασιλείου Δημοσθένης

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

9

Μαυροειδής Βασίλης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

ΟΝΟΜΑ

ΦΟΡΕΑΣ

1

Τσίπης Κυριάκος

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ

2

Μανιώτη Βασιλική

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

3

Ράγκου Πολυξένη

Μ.Κ.Ο. «ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ»

4

Βερβέρης Χαράλαμπος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

5

Ανδρεοπούλου Μαρία

Κ.Ε.Δ.Ε.

6

Βέττας Δημήτριος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ)

7

Αγγελέτος Ιωάννης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ)

8

Χριστοπούλου Βασιλική

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

9

Αλεξανδροπούλου Ιωάννα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ