Μενού Κλείσιμο

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΟΦΥΠΕΚΑ)

Από τις 10 Μαρτίου 2022, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/4261/208 (ΦΕΚ 1056/Β΄/2022), ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου καταργείται και ενσωματώνεται στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), ο οποίος καθίσταται ο καθολικός διάδοχός του.

Πλέον, σύμφωνα και με τον Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α΄), δημιουργείται η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Παρνασσού, Οίτης και Προστατευόμενων Περιοχών Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας από την συνένωση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού και του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου, η οποία εδρεύει στην Αμφίκλεια με παράρτημα στα Λουτρά Υπάτης και υπάγεται στην Διεύθυνση Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (Τομέας Β) της Γενικής Διεύθυνσης του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.