Μενού Κλείσιμο

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΠΙΕΣΕΙΣ-ΑΠΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ο Φορέας Διαχείρισης στο πλαίσιο υλοποίησης δράσης με θέμα «Διερεύνηση πιέσεων και απειλών στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης» της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» προωθεί σχετικό ερωτηματολόγιο το οποίο είναι διαθέσιμο στο παρακάτω σύνδεσμο:

https://forms.gle/Bx4dD2uJ3Xik11PY6

Στόχος του ερωτηματολογίου είναι η συλλογή πληροφορίας αναφορικά με τις βασικές πιέσεις και απειλές για τη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα, όπως αυτές αξιολογούνται από κατοίκους της ευρύτερης περιοχής αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης. Παράλληλα, μέσω του ερωτηματολογίου επιδιώκεται η συλλογή και σύνθεση πληροφορίας σχετικά με τη γνώμη της τοπικής κοινωνίας για την υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης και προστασίας της βιοποικιλότητας στην περιοχή.

Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο που θα διαθέσετε για τη συμπλήρωσή του.