Μενού Κλείσιμο

Παρακολούθηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου του έργου LIFE ForOpenForests

Προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού & Μαλιακού Κόλπου παρακολούθησε εκπαιδευτικό σεμινάριο που διοργάνωσε το Τμήμα Βιολογίας του ΕΚΠΑ στο πλαίσιο της Δράσης Ε4 του έργου LIFE «Διατήρηση Δασών και Δασικών Ανοιγμάτων Προτεραιότητας στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και στο Όρος Καλλίδρομο της Στερεάς Ελλάδας» (LIFE ForOpenForests) από την Δευτέρα 29 Ιουλίου 2019 έως το Σάββατο 3 Αυγούστου 2019. Το σεμινάριο περιλάμβανε θεωρητικό μέρος το οποίο διεξήχθη στο Αστεροσχολείο Υπάτης και πρακτικό μέρος στο πεδίο, εντός της προστατευόμενης περιοχής του Δικτύου Natura 2000 «Εθνικός Δρυμός Οίτης» (GR2440004). Την τελευταία ημέρα στις εργασίες πεδίου παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κος Ρίζος Σπύρος.

Αντικείμενο του σεμιναρίου ήταν η εκπαίδευση/επιμόρφωση των αρμόδιων φορέων αλλά και των παραγωγικών ομάδων (stakeholders) της περιοχής σε ότι αφορά την παρακολούθηση, διαχείριση και αποκατάσταση των τύπων οικοτόπων και ειδών στόχων του έργου LIFE ForOpenForests και συγκεκριμένα των ορεινών λιβαδιών (τύπος οικοτόπου 6230*), των δασών Juniperus foetidissima (τύπος οικοτόπου 9560*), των εποχικών μεσογειακών λιμνίων (τύπος οικοτόπου 3170*), του τοπικού ενδημικού φυτικού είδους Veronica oetaea, της αρκούδας (Ursus arctos) και πέντε ειδών ορνιθοπανίδας (Alectoris graeca, Dryocopus martius, Dendrocopos leucotos, Picus canus και Aegolius funereus).

Οι εισηγητές του σεμιναρίου (ερευνητές του Τμήματος Δασολογίας του ΑΠΘ, του Ινστιτούτου Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ», του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ, εκπρόσωποι της ΕΕΠΦ και του Αρκτούρου) εστίασαν σε κύρια θέματα (key issues) που αφορούν την παρακολούθηση και εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων και ειδών στόχων του έργου, την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων διατήρησης – αποκατάστασης, τις εργασίες ex situ (εκτός τόπου) και in situ (επί τόπου) διατήρησης και γενικότερα αναφέρθηκαν στις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου αλλά και στις δράσεις που πρέπει να συνεχιστούν μετά τη λήξη του.

Αντίστοιχο κύκλο σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί στο άμεσο μέλλον και για τους τύπους οικοτόπων και είδη στόχους του έργου στην προστατευόμενη περιοχή του Δικτύου Natura 2000 στο όρος Καλλίδρομο.