Μενού Κλείσιμο

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο από Ευρωπαϊκούς κοινοτικούς πόρους (Γ’ ΚΠΣ, ΕΣΠΑ) καθώς και από ελληνικούς πόρους (Πράσινο Ταμείο).

 

 

Τεχνικό Δελτίο Πράσινου Ταμείου (2014-2015)