Μενού Κλείσιμο

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την επικαιροποίηση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (Ε.Π.Μ.) για το όρος Οίτη και εκπόνηση σχεδίου Π.Δ. για τον χαρακτηρισμό της προστατευόμενης περιοχής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ Ε.Π.Μ. ΟΙΤΗΣ