Μενού Κλείσιμο
 • Βαγγέλης Βλάχος, ΔΕ Επόπτης- Φύλακας
   
 • Ευαγγελία Δόντα, ΠΕ Δασολόγος, MSc «Οικολογικός Σχεδιασμός, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών»
   
 • Ειρήνη Κατσαβριά, ΠΕ Οικονομολόγος
   
 • Ελένη Κουρεμένου, ΔΕ Διοικητικός Υπάλληλος
   
 • Λαμπρινή Λιάπη, ΔΕ Επόπτης- Φύλακας, Δασοπόνος
   
 • Σταυρούλα Σταμέλλου, ΠΕ Βιολόγος, MSc «Διατήρηση Βιοποικιλότητας και Αειφορική Εκμετάλλευση Αυτοφυών Φυτών»
   
 • Αγαθή Τσαούση, ΔΕ Επόπτης- Φύλακας, Δασοπόνος
   
 • Παρασκευή Τσιάμη, ΔΕ Επόπτης- Φύλακας