Μενού Κλείσιμο
 • Βλάχος Ευάγγελος , ΔΕ Επόπτης- Φύλακας
 • Δόντα Ευαγγελία, ΠΕ Δασολόγος, MSc «Οικολογικός Σχεδιασμός, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών»
 • Κατσαβριά Ειρήνη, ΠΕ Οικονομολόγος
 • Κουρεμένου Ελένη, ΔΕ Διοικητικός Υπάλληλος
 • Λιάπη Λαμπρινή, ΔΕ Επόπτης- Φύλακας
 • Σταμέλλου Σταυρούλα, ΠΕ Βιολόγος, MSc «Διατήρηση Βιοποικιλότητας και Αειφορική Εκμετάλλευση Αυτοφυών Φυτών»
 • Τσαούση Αγαθή, ΔΕ Επόπτης- Φύλακας
 • Τσιάμη Παρασκευή, ΔΕ Ειδικός Δασικής Προστασίας, Επόπτης-Φύλακας
 • Παπουτσής Γρηγόρης, ΠΕ Περιβάλλοντος
 • Ψυχογυιού Ιωάννα, ΤΕ Διοικητικό-Οικονομικό
 • Σάββαρης Δήμητρης, ΔΕ Επόπτης-Φύλακας