Μενού Κλείσιμο

Συγκρότηση Δ.Σ. στο Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου

Δημοσιεύθηκε η απόφαση του υπουργού και του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου (ΦΕΚ 21/ ΥΟΔΔ/ 23-01-2019)

Ως μέλη του Δ.Σ. ορίστηκαν οι κάτωθι:

  1. Ρίζος Σπυρίδωνας του Ηλία, Γεωπόνος, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αναπληρώτρια τη Κουτσογιάννη Αμαλία-Μαρία του Γεωργίου, ΠΕ Περιβάλλοντος στη Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ.
  2. Ρούλιας Ιωάννης του Ζήση, Αντιδήμαρχος Δήμου Λαμιέων, ως εκπρόσωπος των εμπλεκόμενων Δήμων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με αναπληρωτή τον Μακρή Μιχαήλ του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο Αλμυρού.
  3. Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος του Νικολάου, Περιφερειακός Σύμβουλος, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με αναπληρωτή τον Καλτσογιάννη Γεώργιο του Νικολάου, ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  4. Παπαδούλης Γεώργιος του Θωμά, Γεωπόνος, ως εκπρόσωπος της επιστημονικής κοινότητας με εμπειρία σε σχετικά θέματα, με αναπληρωτή τον Κυροδήμο Ηλία του Γεωργίου, Γεωπόνο, ως εκπρόσωπο της επιστημονικής κοινότητας.
  5. Σολωμού Αλεξάνδρα του Δημητρίου, Γεωπόνος, ως εκπρόσωπος της εν γένει επιστημονικής κοινότητας με εμπειρία σε σχετικά θέματα, με αναπληρωτή τον Ρίζο Δημήτριο του Ιωάννη, Βιολόγο.
  6. Σκούρας Αθανάσιος του Χρήστου ως εκπρόσωπος των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.), με αναπληρωτή τον Μάντακα Γεώργιο του Αντωνίου.
  7. Νικόλαος Ζιάκας του Γεωργίου, μέλος του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας, ως εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Καραγεώργο του Αθανασίου, Γενικό Γραμματέα του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας.

Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζεται ο Ρίζος Σπυρίδων του Ηλία.

Η θητεία του Προέδρου και των μελών του παραπάνω συγκροτηθέντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης.