Μενού Κλείσιμο

Συμμετοχή του Φ.Δ. σε Ενημερωτική εκδήλωση για τις δράσεις & τα έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 2014-2020 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού κόλπου μετά από πρόσκληση του Υφυπουργού Οικονομικών και Ανάπτυξης κ. Στάθη Γιαννακίδη και της Γενικής Γραμματέως ΕΤΠΑ & ΤΣ κ. Ευγενία Φωτονιάτα συμμετείχε στις 26-02-2019 στην ενημερωτική εκδήλωση για τις δράσεις και τα έργα του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε στη Λαμία. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Ρίζος Σπυρίδων, τα μέλη κ. Αποστολόπουλος Κων/νος και κ. Ζιάκας Νικόλαος καθώς και υπάλληλοι του ΦΔ. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν τα έργα του Τομέα Υποδομών Μεταφορών του προγράμματος που εξυπηρετούν την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τα έργα του Τομέα Περιβάλλοντος, το έργο της κατασκευής Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων (εργοστάσιο κομποστοποίησης) και ΧΥΤΥ Ν. Φωκίδας και έγινε παρουσίαση των σιδηροδρομικών έργων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.