Μενού Κλείσιμο

Συμμετοχή του Φ.Δ. στην άσκηση Καταπολέμησης Ρύπανσης του Λιμεναρχείου Στυλίδας

Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού κόλπου στην άσκηση Καταπολέμησης Ρύπανσης του Λιμεναρχείου Στυλίδας.

Την Τρίτη 14 Μαΐου 2019 το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου συμμετείχε ενεργά στην Άσκηση  Καταπολέμησης Ρύπανσης σε εικονικό περιστατικό ρύπανσης θαλασσίου χώρου και ακτών με πετρελαιοειδή που διοργάνωσε το Λιμεναρχείο Στυλίδας σε συνεργασία με εμπλεκόμενους τοπικούς φορείς.

Ο σκοπός διενέργειας της Άσκησης ήταν αφενός η εκπαίδευση του προσωπικού, των εμπλεκομένων παραγωγικών ομάδων και των επιχειρησιακών φορέων, και αφετέρου η διαπίστωση του βαθμού ετοιμότητας και επάρκειας του υπάρχοντος εξοπλισμού, σύμφωνα με τα τοπικά σχέδια αντιμετώπισης έρευνας διάσωσης και θαλάσσιας ρύπανσης του Λιμένα Στυλίδας με φορέα διαχείρισης το Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας, αρμοδιότητας Λ/Χ Στυλίδας.

Η φιλοσοφία του εγχειρήματος, πέραν των ανωτέρω, ήταν να συμπεριλάβει δυνητικά ενδεχόμενη ρύπανση από εγκαταστάσεις ξηράς με τελικό αποδέκτη το θαλάσσιο οικοσύστημα.

Ως εκ τούτου η Άσκηση είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αντικειμενική-χρηστική αξία καθώς δύναται να αποτελέσει ένα λειτουργικό εργαλείο και καταστατικό χάρτη των εμπλεκομένων ομάδων αντιμετώπισης αυτής καθ’ αυτής της επιχείρησης όσο και των εντεταλμένων ως προς αυτό δημοσίων θεσμικών φορέων.

Τα μέλη και το προσωπικό του Φορέα ευχαριστούν το Λιμενάρχη Στυλίδας, Πλωτάρχη Λ.Σ. κ. Καλαμίδα Στέφανο  για την πρόσκληση στην ανωτέρω άσκηση καθώς και για την ενημέρωση – εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα που αφορούν τη διατήρηση και προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος του Μαλιακού Κόλπου.

Ευελπιστούμε να συνεχίσουν να λαμβάνουν χώρα παρόμοιες ασκήσεις με την συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων με σκοπό την ενημέρωση, την εκπαίδευση και την βελτίωση του βαθμού ετοιμότητας στο πλαίσιο της προστασίας και διατήρησης του ιδιαίτερου φυσικού οικοσυστήματος της περιοχής μας.