Μενού Κλείσιμο

Συμπλήρωση ερωτηματολογίου σχετικά με τη δυνατότητα ένταξης του όρους Οίτη και της ευρύτερης περιοχής ως Γεωπάρκο στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης στα πλαίσια σύνταξης έκθεσης σκοπιμότητας σχετικά με τη δυνατότητα ένταξης του όρους Οίτη και της ευρύτερης περιοχής ως Γεωπάρκο στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO, επιθυμεί  τη συμβολή σας με τη συμπλήρωση του επισυναπτόμενου ερωτηματολογίου, μέσω του οποίου ζητείται από τους τοπικούς φορείς και την τοπική κοινωνία:

-να διατυπώσουν τις απόψεις τους όσον αφορά στην επιλεγμένη στρατηγική ένταξης της περιοχής ως Γεωπάρκο στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO, καθώς επίσης

-να προτείνουν δράσεις που πιστεύουν ότι θα συμβάλουν στην ανάπτυξη εναλλακτικού τουρισμού στην περιοχή.

Παρακαλούμε για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και την αποστολή του στην ηλεκτρονική διεύθυνση oiti@otenet.grέως και την Δευτέρα 14/09/2015. Επιπλέον, προωθήστε το ερωτηματολόγιο σε όποιον πιστεύετε εσείς ότι μπορεί να βοηθήσει συμπληρώνοντάς το.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη βοήθεια σας.

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΓΕΩΠΑΡΚΟ