Μενού Κλείσιμο

Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας

Μετά από πρόσκληση του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, η Πρόεδρος του Φ.Δ., κα. Α. Γαλανάκη, συναντήθηκε την Τετάρτη 10 Μαΐου 2017 με τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, Καθηγητή Π. Λάμψα. Τη συνάντηση τίμησε με την παρουσία του ο Δήμαρχος Λαμίας Ν. Σταυρογιάννης, που είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φ.Δ. καθώς και ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κ. Αποστολόπουλος, επίσης μέλος του Φ.Δ. Από το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας παρόντες ήταν οι Αναπληρωτές Προέδρου κ.κ. Ν. Ασημάκης, Α. Μερτζάνης και Ν. Στριμπάκος.
Οι προσκεκλημένοι συζήτησαν με τη Διοίκηση του Ιδρύματος θέματα κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν στις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων, σε κοινές δράσεις και προγράμματα. Επισφράγιση της επιτυχημένης συνάντησης αποτέλεσε η πρόθεση και των δύο μερών, δηλαδή του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης και του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, για την προετοιμασία και επικύρωση σχετικών προγραμματικών συμβάσεων που αναμένεται να ακολουθήσουν και αφορούν στην εκπαίδευση και γενικότερα στη μεταφορά εξειδικευμένης τεχνογνωσίας ως αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο φορέων.