Μενού Κλείσιμο

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 1.149 είδη και υποείδη φυτών, αλλά εκτιμάται ότι ξεπερνούν τα 1.250, δηλαδή περίπου το 1/5 της ελληνικής χλωρίδας. Η Οίτη φιλοξενεί, επίσης, ένα μεγάλο σχετικά αριθμό ενδημικών* φυτικών ειδών της Ελλάδας, αλλά και των Βαλκανίων, ενώ έχουν καταγραφεί δυο τοπικά ενδημικά είδη, η βερονίκη της Οίτης (Veronica oetaea) και ένα είδος άγριου κρεμμυδιού (Allium lagarophyllum).
Μερικά από τα ελληνικά ενδημικά είδη και υποείδη που απαντώνται στην Οίτη είναι τα: Alkanna calliensis, Rhinanthus pubescens, Dianthus tymphresteus, Petrorhagia phthiotica, Centaurea pelia, Colchicum parnassicum, Genista millii, Linum punctatum ssp. pycnophyllum, Thymus hartvigii ssp. hartvigii, Edraianthus parnassicus.
Αξιοσημείωτα, επίσης, είδη που εντυπωσιάζουν με την ομορφιά τους και μπορεί κανείς να συναντήσει στην Οίτη είναι τα: κρίνα (Lilium chalcedonicum, Lilium martagon, Lilium candidum), νάρκισσος των ποιητών (Narcissus poeticus), κρόκοι (Crocus veluchensis, Crocus sieberi), ορχιδέες (π.χ. Dactylorhiza sp., Orchis sp., Himantoglossum caprinum, Cephalanthera rubra), βιόλες (π.χ. Viola aetolica, Viola graeca), άγρια κρεμμύδια (π.χ. Allium phthioticum), καμπανούλες (π.χ. Campanula versicolor), κενταύριες (π.χ. Centaurea triumfettii), πρίμουλες (Primula veris), ίριδες (Iris pumila ssp. attica) και πολλά άλλα.
Σημαντικό χαρακτηριστικό της χλωρίδας του βουνού είναι το γεγονός ότι η Οίτη μαζί με τα γειτονικά όρη Γκιώνα και Βαρδούσια αποτελούν το νοτιότερο όριο εξάπλωσης ειδών βόρειας προέλευσης όπως είναι τα: Trollius europaeus, Rhynchocorys elephas, Actaea spicata, Caltha palustris, Thalictrum aquilegiifolium. Επιπλέον, περιλαμβάνει είδη ανατολικής προέλευσης, όπως χαρακτηριστικά τα είδη: Thlaspi kotsyanum και Morina persica.
*ενδημικά είδη: ονομάζονται τα είδη που απαντώνται σε μια συγκεκριμένη και γεωγραφικά προσδιορισμένη περιοχή και πουθενά αλλού. Για παράδειγμα όταν λέμε ενδημικά φυτά της Ελλάδας, εννοούμε αυτά που απαντώνται μόνο στην Ελλάδα.
Πηγές:

  • Καρέτσος Γ. 2002. Μελέτη της οικολογίας και της βλάστησης του όρους Οίτη. Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα.
  • Φοίτος Δ., Κωνσταντινίδης Θ. & Καμάρη Γ. 2009. Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων & Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας. Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, Πάτρα, 405 σελ.