Μενού Κλείσιμο

Σχετικά με την ιχθυοπανίδα της Οίτης, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η παρουσία των πληθυσμών άγριας πέστροφας (Salmo cf. fariodes), που καταγράφηκαν πρόσφατα σε ορεινά ρέματα του βουνού, αν και δεν έχει προσδιοριστεί με ακρίβεια το είδος αυτό ακόμη. Άλλα επίσης είδη που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής σε ποταμούς και παραπόταμους που πηγάζουν από την Οίτη (Γοργοπόταμος, Βίστριζα, Ξηριάς Υπάτης κ.α.) στους πρόποδες του βουνού, είναι η μπριάνα του Σπερχειού (Barbus sperchiensis), ο ποταμοκέφαλος της Μακεδονίας (Squalius vardarensis) και το τσιρονάκι του Σπερχειού (Alburnoides sp. “sperchios”). Το τελευταίο είδος είναι ενδημικό του Σπερχειού, αλλά δεν έχει ακόμη περιγραφεί επίσημα. Σημαντική είναι, τέλος, η ανακάλυψη σε υγροβιότοπο της Παύλιανης, ενός μικροσκοπικού ψαριού, το οποίο πιθανόν να είναι το κινδυνεύον με εξαφάνιση αττικόψαρο (Pelasgus cf. marathonicus).  Σχετικά με την ιχθυοπανίδα της Οίτης, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η παρουσία των πληθυσμών άγριας πέστροφας (Salmo cf. fariodes), που καταγράφηκαν πρόσφατα σε ορεινά ρέματα του βουνού, αν και δεν έχει προσδιοριστεί με ακρίβεια το είδος αυτό ακόμη. Άλλα επίσης είδη που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής σε ποταμούς και παραπόταμους που πηγάζουν από την Οίτη (Γοργοπόταμος, Βίστριζα, Ξηριάς Υπάτης κ.α.) στους πρόποδες του βουνού, είναι η μπριάνα του Σπερχειού (Barbus sperchiensis), ο ποταμοκέφαλος της Μακεδονίας (Squalius vardarensis) και το τσιρονάκι του Σπερχειού (Alburnoides sp. “sperchios”). Το τελευταίο είδος είναι ενδημικό του Σπερχειού, αλλά δεν έχει ακόμη περιγραφεί επίσημα. Σημαντική είναι, τέλος, η ανακάλυψη σε υγροβιότοπο της Παύλιανης, ενός μικροσκοπικού ψαριού, το οποίο πιθανόν να είναι το κινδυνεύον με εξαφάνιση αττικόψαρο (Pelasgus cf. marathonicus). 

 

Πηγές:

  •  Λεγάκις Α. & Μαραγκού Π. 2009. Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας. Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία, Αθήνα, 528 σελ.
  • Ζόγκαρης Σ. 2012. Ιχθυολογική διερεύνηση των κύριων ορεινών ρεμάτων του όρους Οίτη. Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, 35 σελ.