Μενού Κλείσιμο

Δελτίο Τύπου για την Παγκόσμια Ημέρα Δασών

Η 21η Μαρτίου έχει ορισθεί από την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) ως «Διεθνής Ημέρα Δασών» και συμπίπτει με την έναρξη του εαρινού ηλιοστασίου, δηλαδή την πρώτη μέρα της άνοιξης. Μέχρι το 2012 και για σαράντα συναπτά έτη (1972-2012), η 21η Μαρτίου ήταν γνωστή ως «Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας» (World Forestry Day). Η ημέρα αυτή ανακηρύχθηκε με σκοπό την αφύπνιση όλων ως προς τη σημασία των δασών και την ανάγκη προστασίας τους.

Στην Ελλάδα τα δάση βρίσκονται στο έλεος των φυσικών καταστροφών και της ανεξέλεγκτης εκμετάλλευσης των πόρων τους, ενώ εκτιμάται ότι το 15% περίπου του δασικού πλούτου της χώρας μας καταστρέφεται κάθε χρόνο από διάφορες αιτίες.

Τα δάση στην περιοχή μας αποτελούν πολύτιμο οικοσύστημα, στο οποίο βρίσκουν καταφύγιο πολλά είδη φυτών και ζώων, ορισμένα εκ των οποίων είναι σπάνια ή/και απειλούμενα με εξαφάνιση στη χώρα μας. Μεταξύ των φυτών, των ζώων και του φυσικού περιβάλλοντος του δάσους, υπάρχει αμοιβαία αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση που οδηγεί στην οικολογική ισορροπία, η οποία όμως μπορεί να διαταραχτεί από την επίδραση εξωτερικών παραγόντων, όπως πυρκαγιές, υπερβολική υλοτόμηση και υπερβόσκηση. Η προστασία των δασικών οικοσυστημάτων και γενικότερα του φυσικού περιβάλλοντος θα πρέπει να αποτελεί μέριμνα όλων μας, καθώς εκτός από την πρώτη ύλη (ξυλεία) και την εκπομπή οξυγόνου, προσφέρουν πολλά ακόμα ανεκτίμητα αγαθά και υπηρεσίες στον άνθρωπο και στον πλανήτη (https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/Eco-systems%20goods%20and%20Ser vices/Ecosystem_EL.pdf).