Μενού Κλείσιμο

3 Μαρτίου: Σήμερα η Παγκόσμια Ημέρα Άγριας Ζωής

Η Παγκόσμια Ημέρα Άγριας Ζωής καθιερώθηκε από το 2013, σε μια προσπάθεια του ΟΗΕ να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει την ανθρωπότητα, αλλά και να πάρει μέτρα προκειμένου να σταματήσει το παράνομο εμπόριο άγριας πανίδας και χλωρίδας. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ επέλεξε την 3η  Μαρτίου ως Παγκόσμια ημέρα, καθώς στις 3 Μαρτίου του 1973 υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον των Η.Π.Α. η «Σύµβαση για το διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων µε Εξαφάνιση Ειδών Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας» (CITES).

Στις μέρες μας, το φαινόμενο της λαθροθηρίας και λαθρεμπορίας άγριας πανίδας και χλωρίδας έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις με την αύξηση της ζήτησης και της εμπορίας μέσω διαδικτύου, με αποτέλεσμα να απειλούνται με εξαφάνιση κάποια από τα πιο σημαντικά είδη του πλανήτη μας. Το μήνυμα που απηύθυνε με αφορμή τη φετινή επέτειο ο Γραμματέας του ΟΗΕ αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «ήρθε η ώρα να πάρουμε στα σοβαρά το έγκλημα κατά της άγριας ζωής (wildlife crime)».

Για την προστασία των ειδών που απαντώνται σε μια προστατευόμενη περιοχή, όπως ο Εθνικός Δρυμός Οίτης και οι περιοχές του Δικτύου NATURA 2000, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καταγραφή και συστηματική παρακολούθηση τους. Σημαντικό ρόλο στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών και τύπων οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή της Οίτης, πρόκειται να παίξει η υλοποίηση από ειδικούς επιστήμονες του έργου «Παρακολούθηση ειδών και τύπων οικοτόπων», το οποίο ξεκίνησε να υλοποιείται από τον Σεπτέμβριο του 2014 υπό την εποπτεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2015, στα πλαίσια της Πράξης «Προστασία και Διατήρηση του Εθνικού Δρυμού Οίτης» του Ε.Π. «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος» (ΕΣΠΑ 2007-2013). Αντικείμενο αυτού είναι η καταγραφή, εκτίμηση και παρακολούθηση της κατάστασης διατήρησης (α) των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (Οδηγία για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας) και (β) των πουλιών της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ (Οδηγία για τη διατήρηση των άγριων πουλιών) που απαντώνται στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης. Η ομάδα έργου του Αναδόχου στελεχώνεται από ειδικούς επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, εξειδικευμένους στα αντικείμενα παρακολούθησης (χλωρίδα-βλάστηση, θηλαστικά, ερπετά, αμφίβια και ορνιθοπανίδα) και με μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση παρόμοιων έργων. Με το παρόν έργο θα σχεδιαστεί και θα εφαρμοστεί ένα σύστημα επιστημονικής παρακολούθησης σε τοπικό επίπεδο, το οποίο θα είναι ενταγμένο στο εθνικού επιπέδου σύστημα παρακολούθησης ειδών και τύπων οικοτόπων.

Ωστόσο, αυτό από μόνο του δεν είναι αρκετό. Ας κάνουμε ότι μπορούμε, σαν πολίτες και ως καταναλωτές, έτσι ώστε να συμβάλουμε στην προστασία και διατήρηση της άγριας ζωής. Ας δουλέψουμε για ένα μέλλον όπου άνθρωποι και άγρια ζωή θα συνυπάρχουν σε αρμονία.