Μενού Κλείσιμο

Η βερονίκη της Οίτης είναι ενδημικό φυτό της Οίτης, απαντάται, δηλαδή, μόνο στην Οίτη και πουθενά αλλού σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με το Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας (2009), ανήκει στα κρισίμως κινδυνεύοντα είδη, που απειλούνται δηλαδή άμεσα με εξαφάνιση, κυρίως εξαιτίας της πολύ περιορισμένης περιοχής εμφάνισής του. Οι θέσεις (βιότοπος) που απαντάται είναι τρία μικρά εποχικά λιμνία μεγάλου υψομέτρου, όταν αυτά ξεραίνονται, γύρω στα τέλη Μαΐου με μέσα Ιουνίου. Εμφανίζεται και αναπτύσσεται για μικρή χρονικά περίοδο (2-3 εβδομάδες) και δεν είναι εύκολα αναγνωρίσιμο, καθώς πρόκειται για μικρό σε μέγεθος φυτό (έως ~5 εκατ. ύψος) με μικρά λευκά άνθη. Η βασικότερη απειλή του είναι η κίνηση τροχοφόρων (αυτοκίνητα 4Χ4 και μηχανές) εκτός δασικού δρόμου και μέσα στις περιοχές όπου φύεται. Απειλείται, όμως, και από άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες λόγω της άγνοιας που υπάρχει για την ιδιαίτερη σημασία του είδους.